015/871-108 info@geopremerms.com
07:00-17:00
Page

ДЕЛАТНОСТ

Гео премер МС је биро чија је основна делатност пружање услуга у области геодезије и пројектовања.
Услуге вршимо како за правна тако и за физичка лица на територији Републике Србије.
Наша главна предност је брзо и квалитетно извођење радова уз поштовање свих прописа и закона као и рокова по најповољнијим ценама.
Са савременом опремом и кадром можемо извршити сваки постављени посао на територији целе државе.
Захваљујући искуствима сакупљених током година и љубави према послу којим се бавимо формиарли смо тим ко ће Вам стајати на услузи.
Специјализовани смо и усмерени према комплетној организацији и надлежности при пројектовању и геодезији.

Наш тим чине:
„ГЕО ПРЕМЕР МС“ – геодезија
„КАПИТАЛ ГРАДЊА“ –  управљање стамбеним заједницама
„КАПИТАЛ ПЛАН ГРАДЊА“ – пројектовање и извођење

ЛИЦЕНЦA - ГЕОДЕЗИЈА

Лиценца за обављање геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима. Поседујемо и лиценциран софтвер за израду геодетских подлога.

ЛИЦЕНЦE - ПРОЈЕКТОВАЊЕ

200 – oдговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката
300 – одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације
381 – одговорни инжењер за енергетску ефикасност зградаа водовода и канализације
400 – одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације
315 – oдговорни пројектант саобраћајница
415 – одговорни извођач радова саобраћајница

ОПРЕМА

Поседујемо сву неопходну опрему за брзо и квалитетно извршавање услуга у области геодезије, пројектовања и планирања…
5  ГПС уређајa
3  тоталне станице
3  нивелира
1  трагач подземних инсталација
2 плотера АО
2 фотокопир апарата
15 рачунара
5 аутомобила

СЕКТОР ЗА ГЕОДЕЗИЈУ

null

Страиловић Мирко

струковни инжењер геодезије

тел: 065/8119475

mirko@geopremerms.com

null

Митровић Синиша

струковни инжењер геодезије
null

Ненадовић Предраг

мастер инжењер геодезије
null

Живковић Александар

геодетски техничар - геометар
null

Вукосављевић Владица

геодетски техничар - геометар
null

Павић Марко

геодетски техничар - геометар
null

Пуртић Никола

струковни инжењер геодезије

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 
null

Павловић Мирослав

дипл. просторни планер
null

Грујић Јелена

мастер инжењер архитектуре

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

null

Ајдуковић Јелена

професионални управник

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПЛАТНИ ПРОМЕТ

 
null

Перић Зорка

платни промет и финансије
null

Живковић Ивана

платни промет и финансије

ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

ГЕО ПРЕМЕР МС

КАПИТАЛ ГРАДЊА

КАПИТАЛ ПЛАН ГРАДЊА